Sběr elektroodpadu ve škole

 Škola letos opět organizuje sběr elektroodpadu v rámci projektu Recyklohraní. Sbíráme vyřazené(ale celé) spotřebiče od drobných po monitory, PC, televizory. Sběr bude probíhat ve čtvrtek 2. 6. od 15.00 hodin a v pátek 3. 6. dopoledne – do 14.00 hodin. Spotřebiče od vás přeberou paní vychovatelka Vavriková (informace o spotřebičích můžete získat na čísle 776 384 697) nebo paní školnice Korábová. Za sebrané spotřebiče získávají žáci body a různé odměny dle jejich výběru. Prosím podpořte snahu žáků o šetrnou likvidaci elektroodpadů.