Maryša na Sešlosti získala nominaci

 

Ochotníci z Boleradic opět přesvědčili porotu, že jejich hry patří k nejlepším. Maryša získala na Jarní Sešlosti hned několik ocenění.

 

ZBYNĚK HÁDER
Boleradice – Velkým úspěchem pro Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice skončila krajská přehlídka ochotnických divadelních souborů Jarní Sešlost 2011. Hra Maryša v režii Aleny Chalupové byla nominovaná na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou a uspěla i druhá hra boleradických Robin zbojník.
„Celkové vyznění festivalu, můžeme-li soudit podle jednotlivých hodnocení odborné poroty i diváckého ohlasu, bylo velmi solidní jak co do kvality jednotlivých vystoupení, tak i žánrové pestrosti," spokojeně uvedl ředitel přehlídky Stanislav Svoboda, kterého potěšil i zájem o boleradickou přehlídku. Jak dodal, na přehlídce se představily nově budované soubory, které sice ještě mají rezervy v divadelních dovednostech, ale mají velmi silnou motivaci na svém růstu dále pracovat.
V šesti festivalových dnech mohli diváci v sále boleradického divadla vidět celkem sedm soutěžních vystoupení a jednoho hosta přehlídky. Divadelní soubory ze Sivic, Jiříkovic, Kunštátu, Jedovnice, Sázavy, domácích Boleradic a hostující Ořechovské divadlo předvedly hru se zpěvy, divadelní revue, detektivní komedii, klasickou frašku, epické drama, cimrmanovskoú mystifikaci, ale i komediální pohádku.

Výměna představení
Domácí soubor nasadil hned dvě hry. Revue Robin zbojník v režii Jiřího Brabce zaujala především dobrými herec­kými výkony, humorem a ta­ké interpretací hudebně ob­tížných písniček Jaroslava Ježka. Poněkud problematic­ká se jevila dramaturgicko-režijní koncepce. Přesto se ta­to inscenace zařadila mezi nejlepší na festivalu.
Díky náhlému onemocnění jedné z hlavních představite­lek byli boleradičtí nucení během jednoho odpoledne na­sadit místo plánované Babič­ky jinou svou hru Maryša. „Nestává se často, aby ama­térský soubor byl schopný za pár hodin nasadit jinou in­scenaci. A v případě Maryši to opravdu žádný záskok nebyl," přiznala předsedkyně poroty Lenka Lázůovská z Prahy. Možná právě tento fakt vedl herce k opravdu skvělým vý­konům. Ještě dlouho po skon­čení představení nechtěli di­váci pustit herce z jeviště a děkovali jim za nevšední záži­tek.
„Původní nářečí, kroje, hudba, reálie někdejšího venkovského života, jako jsou například cepy, tvoří základ inscenace, která prostředky divadla emotivně působivě sděluje nadčasové téma. Vě­řím, že Alois a Vilém Mrštíkovi by režijní koncepcí Ale­ny Chalupové přijali a Alois by třeba změnil názor, že ochotníci Maryšu hrát nema­jí," nadšeně hodnotila Lázňovská.
Maryša byla vyhlášená nej­lepší hrou přehlídky, Alena Chalupová dostala Cenu za režii, Ceny za herecké výkony získali Jana Glocová za roli Maryši, Antonín Koráb za ro­li Lízala a Libuše Klímová za Lady Johanu v inscenaci Ro­bin zbojník. Čestné uznání navíc získal František Koráb a cimbálová muzika Primáš za hudební složku inscenace Maryša a Stanislav Svoboda s Lubošem Strakou za herecké výkony v revui Robin zbojník.
Odborná porota pak Maryšu nominovala na Národní pře­hlídku Krakonošův podzim ve Vysokém nad Jizerou. „Tak dobré hodnocení jsem opravdu nečekala a nepama­tuji se, že bych na některou z dřívějších inscenací slyšela tolik slov chvály od poroty," svěřila se režisérka souboru Alena Chalupová.

Nový život 12.5.2011