Maryša pojede do Vysokého nad Jizerou

Pátý ročník divadelní přehlídky Jarní Sešlost skončil v sobotu 7. května slavnostním vyhlášením výsledků. Ceny předali zástupci sponzorů a donátorů divadla, starosta městyse a zástupce Svazu českých divadelních ochotníků pod jehož záštitou se přehlídka konala.

V uplynulém divadelním týdnu se uskutečnila všechna řádně přihlášená soutěžní představení s výjimkou domácí hry Babička, jejíž náhradní titul Maryša byl uveden jako regulérní soutěžní představení. Diváci a porota viděli celkem osm her různých dramatických žánrů. Divadelní soubory ze Sivic, Jiříkovic, Kunštátu, Jedovnice, Sázavy, domácích Boleradic a hostující Ořechovské divadlo tak předvedly hru se zpěvy, divadelní revue, detektivní komedii, klasickou frašku, epické drama, cimrmanovskou mystifikaci, ale i komediální pohádku. Celkové vyznění, můžeme-li soudit podle jednotlivých hodnocení odborné poroty i diváckého ohlasu, bylo velmi solidní jak co do kvality jednotlivých vystoupení, tak i žánrové pestrosti.

Jednoznačným vítězem letošní přehlídky byl domácí soubor z Boleradic a jeho nastudování dramatu Maryša. Původně měli boleradičtí vystoupit s jiným představením ale po náhlém onemocnění hlavní představitelky museli změnit program. "Nejvýš lze hodnotit inscenaci Maryša DS bratří Mrštíků. Původní nářečí, kroje, hudba, reálie někdejšího venkovského života, tvoří základ inscenace, která prostředky divadla emotivně působivě sděluje nadčasové téma. Člověk je odpovědný za svůj život a má právo o něm rozhodnout. Věřím, že Alois a Vilém Mrštíkovi by režijní koncepcí Aleny Chalupové přijali a Alois by třeba změnil názor, že ochotníci Maryšu hrát nemají", zhodnotila představení při vyhlašování výsledků předsedkyně Lenka Lázňovská. S tímto představením pojedou Boleradičtí na podzim na Národní přehlídku ochotnických divadlel do Vysokého nad Jizerou reprezentovat Jihomoravský kraj – porota jednoznačně rozhodla o nominaci do programu této podzimní přehlídky.

jj

Čestná uznání byla udělena:

Kláře Havránkové
(Stodola Jiříkovice)
za roli Gábi v inscenaci 8 žen

Stanislavu Svobodovi
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za roli Dobrého krále Edwarda v inscenaci Robin zbojník

Luboši Strakovi
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za roli Lorda Broadcastinga v inscenaci Robin zbojník

Františku Korábovi a CM Primáš Boleradice
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za hudební spolupráci na inscenaci Maryša

Janu Rejhonovi
(DS Jiřího Voskovce Sázava)
za hudbu a texty písní k inscenaci Orfeus nejenom v podsvětí

souboru Cimrman Revival Sivice
(Cimrman Revival Sivice)
za kolektivní hereckou práci v inscenaci Akt

skupině LMD Band Kunštát
(Lehká mozková dysfunkce Kunštát)
za hudební složku inscenace Byl jednou jeden život

 

Ceny přehlídky byly uděleny:

Libuši Klímové
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za roli Lady Johany v inscenaci Robin zbojník

Antonínu Korábovi
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za roli Lízala v inscenaci Maryša

Janě Glocové
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za ztvárnění titulní role v inscenaci Maryša

Aleně Chalupové
(DS bratří Mrštíků Boleradice)
za režii inscenace Maryša

DS bratří Mrštíků Boleradice
za inscenaci Maryša


Na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém n. Jizerou byla nominována inscenace Maryša – DS bří Mrštíků Boleradice.

 

Další podrobnosti o přehlídce,  závěrečné hodnocení, fotografie a také recenze jednotlivých představení najdete na stránkách www.boleradice-divadlo.cz

Časopis Forbína, vycházející denně během přehlídky, najdete v menu Časopisy na odkaze Divadelní noviny.