Publikace Techsportu

Základní organizace Techsport Boleradice zejména po roce 2000 zvýraznila svoji práci, mimo jiné na trvalejší hodnoty ke zvýraznění prestiže vesnice, její známost a turistickou přitažlivost. Jednou oblastí v tomto směru je publikační činnost. Mimo 26 informačních panelů naučné stezky to jsou propagační materiály, pohlednice a zejména knižní tisky.

Na prvém místě jsou to dvě knihy s názvem Naše staré Boleradice I a  II. Editor Jan Horák v nich shromáždil především vzpomínky a dokumenty starších pamětníků. Ty mapují život, události, zvyky, zajímavosti apod. v časovém období 1900 – 1950. Je to pestrá mozaika generace lidí tohoto období pro něž jsou to „naše staré Boleradice“. Texty jsou bohatě doprovázeny ilustracemi tohoto období i fotodokumentací až po současnost. Obě tiskoviny jsou již poměrně vzácným svědectvím uplynulé doby a lidí, kteří již nežijí.

Od Svazarmu k Techsportu je název další knihy, která podrobně zachycuje bohatou činnost organizace nesoucí název Svaz pro spolupráci s armádou (zkratka Svazarm), která i u nás se po II. Světové válce začala rozvíjet aktivní práci, ale od 50. let živořila. Až v roce 1975, založením Automotoklubu, který mohl pracovat jen v rámci Svazarmu, se činnost této společenské organizace rozrostla do nebývalých rozměrů, přesahující rámec obce. Členská základna bohatě přesáhla stovku členů, kteří svépomocně vybudovali rozsáhlý areál s dobře vybavenými dílnami pro motoristy a ubytovnou s kapacitou 40 lůžek. Mimo toho organizace rozvíjela mimořádně výraznou a novátorskou společenskou a kulturní práci až do zrušení Svazarmu v roce 1990. Organizace se pak transformovala do nástupnického Techsportu, který se v počátku dostal do kritického stavu a bojoval o přežití. V novém tisíciletí zahájil novou éru a jeho dominantní snahou je zviditelňování Boleradic. Bylo to nezapomenutelné období, které se trvale zapsalo do historie městyse a to vše dokumentuje tato publikace a dává hold všem, kteří se na této práci podíleli.

Čtvrtá publikace dokládá úspěšnou práci Techsportu ve své nové koncepci v popularizaci vesnice představováním svých rozsáhlých akcí. Tento sborník má poněkud neobvyklý název Vlastivědná konference v Boleradicích a Techsport Boleradice. Vyšla v roce 2010 a uspořádal ji opět Jan Horák. V prvé části jsou otištěny referáty ze 40. konference vlastivědných kroužků, kterou zorganizoval Techsport. Přednášky byly zaměřeny k historii městyse, ale také k jeho okolí a staly se cenným regionálním dokumentem. Druhá část publikace přehledně seznamuje s nejdůležitějšími aktivitami Techsportu za poslední období. Byly to poznávací zájezdy, humanitární akce, iniciativa vybudování rozhledny, „muzeum pod širým nebem“ neboli naučná stezka, která na 26 infotabulích seznamuje s minulostí a současností Boleradice. V poslední době byla tato trasa obohacena o dvě nové výrazné stavby. Bohatá fotodokumentace činí tuto knihu velice poutavou, je zajímavým čtením.

Všechny tyto publikace jsou k dostání v písemné podobě na adrese Techsportu Boleradice – 150,–Kč za kus. Stejně tak i ostatní propagační materiály.
Na rok 2011 vydala ZO Techsport stolní kalendář a to k 870 výročí prvé písemné zmínky o Boleradicích s 52 fotografiemi starých záběrů vesnice i přírodních scenerií.

Jiří Zajíc

 

Odkazy:

Naše staré Boleradice I

Naše staré Boleradice II

Od Svazarmu k Techsportu