66. výročí osvobození Boleradic

V předvečer 66. výročí osvobození Boleradic  se dne 15. dubna 2011 konala pietní vzpomínka u pomníku sovětských vojáků pod místním kostelem. Zástupci rady městyse položili květiny k pomníku a starosta pan Drahomír Hausner ve svém krátkém projevu zdůraznil význam osvobození, ukončení války a nastolení míru, jakož i nutnost jeho udržení v současné době. Pietní vzpomínka byla ukončena modlitbou za všechny padlé, kterou vedl pan Mgr. Zbožínek. V závěru pietní vzpomínky byli všichni přítomní pozváni na oslavu dne válečných veteránů, která se uskuteční  11.11. 2011 v 11.00 hod. u pomníku padlých v první světové válce v Boleradicích.

D.H.