Den Země s Providentem

Den Země s Providentem

Malotřídka v Boleradicích již několik let pečuje o přírodní zahradu za budovou školy. Péči o pozemek zvládá škola většinou svépomocí, podílí se žáci, pedagogové i rodiče. Prostředky na úpravy terénu, nákup zahradního vybavení, rostlinného materiálu či přípradně zahradních prvků pro děti však musíme hledat prostřednictvím sponzorů.
Na začátku roku 2011 vypsalo Sdružení Tereza a Provident Financial s.r.o. grantovou výzvu ZAPojte se! s podtitulem Zelená Akce s Providentem. Naše škola v rámci výzvy požádala o prostředky, které by pomohly udělat prostředí školní přírodní zahrady přehledné a zároveň ji prezentovat veřejnosti pomocí venkovní informační tabule. V grantovém řízení jsme uspěli a získali finanční příspěvek, který nám umožní splnit cíle projektu.
Jedním z hlavních bodů projektu byla také oslava Dne Země v Boleradicích, která proběhla 14. 4. za přítomnosti pracovnic Sdružení Tereza a Školského vzdělávacího střediska Lipka Brno. V průběhu dne žáci naší školy intenzivně pracovali v několika skupinách. Vytvořili pravidla hospodaření na přírodní zahradě, vyrobili domečky pro hmyzí pomocníky a osadili jmenovkami zahradní prvky i rostliny na zahradě. Další skupiny žáků se učily v lese, četly v Čarodějné knize o bylinkách, malovaly stromy a zvířata. Odměnou všem bylo opékání buřtíků. Počasí nám po celé dopoledne přálo a akce se vydařila. Sponzorům patří naše díky.    
                                                                                                              Milena Plocková, Boleradice