Slavnostní mše svatá

Nedělní mši svatou 3. dubna celebroval děkan P. Vladimír Konečný při příležitosti jeho  85. narozenin, které bude mít 9. dubna. Téměř dvacet let obětavě pečoval jako duchovní správce o naši boleradickou farnost. A stále rád k nám přichází jako mezi své. Ať mu Bůh žehná a popřeje mu potřebnou sílu a zdraví a také radost z kněžské služby.

P. Rudolf Zbožínek