Studenti univerzity řešili krizové situace

Je začátek března v Hustopečích a Boleradicích už tři dny hustě sněží. Hustopeče je obec s rozšířenou působností (ORP), tzn., že má odpovědnost za řešení ochrany obyvatelstva v dalších obcích. Situaci ztěžuje velký příval sněhu, špatná viditelnost a náledí. V této oblasti denně projede 15 až 20 tahačů s cisternami přepravujícími pohonné hmoty. Jeden z nich na těžko sjízdné komunikaci se čelně střetne s autobusem, který přepravoval osoby. Při nehodě sjede z vozovky a převrátí se. Z cisterny uniká nebezpečná látka, která kontaminuje životní prostředí jedné z obcí (Boleradice). Nastává mimořádná událost, která může kulminovat v krizovou situaci. Dojde ke kontaminaci vodních zdrojů? Prolomí se ploché střechy budov pod tíhou sněhu? Po té následuje výrazné oteplení doprovázené přívalovými dešti. Zvládne městský úřad ochránit obyvatele před rychlou povodní?

Zdá se vám, že popisovaná situace neodpovídá skutečné meteorologické předpovědi počasí? Nejde o omyl ani o náhodu, ale jedná se o modelové situace, které řešili studentky a studenti bakalářského studijního oboru Ekonomika obrany státu modulu Ochrana obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Čtyřdenní praktické zaměstnání probíhalo od 28. února do 4. března 2011 za řízení Katedry ochrany obyvatelstva ve spolupráci s Katedrou řízení lidských zdrojů.

V průběhu čtyř dnů museli studenti, rozdělení do dvou týmů, sestavit krizové plány pro zadaný typ mimořádné události v podmínkách konkrétní obce, řešit simulovanou situaci, zpracovávat příslušnou dokumentaci i komunikovat s médii. Museli se vypořádat s takovými náročnými úkoly jako je vyhodnocení mimořádné události, organizace ochrany obyvatelstva, zvířat a majetku, vyřešení sněhové kalamity, zvládnutí kontaminace životního prostředí, evakuace osob z vybraných regionů, zprůjezdnění komunikací a také snížit možné následky rychlé povodně.
Studentky a studenti vyřešili sněhovou kalamitu a dekontaminaci životního prostředí v prostředí krizového štábu ORP. Po té začal tát sníh a namísto sněžení hustě pršelo. Přívalové deště a tání způsobily povodně. Došlo k další přírodní katastrofě. Obyvatelé Hustopečí a Boleradic čelili dalšímu ohrožení a studentky a studenti řešili další mimořádnou událost. Proto opět zasedl krizový štáb. Pro svá rozhodnutí opět využil systém konstruktivní simulace jímž disponuje CSTT.
Důležitost cvičení zvýraznil svou přítomností i skutečný starosta městyse Boleradice Dr. Drahomír Hausner (bývalý pracovník CSTT), který se zapojil do rozehry událostí.

A jak studenti situaci vyřešili? Na to odpověděl docent Horák. Studentky a studenti situace řešili v rámci svých teoretických znalostí a praktických zkušeností. Přes určité dílčí nesrovnalosti byli obyvatelé evakuováni a zabezpečeni ve vybraných prostorech. Zranění obyvatelé byli odborně ošetřeni a případně hospitalizováni v nemocničním zařízení. Životní prostředí bylo dekontaminováno. V následující epizodě si dobře poradili s poskytováním pomoci při zvládání rychlé povodně způsobené přívalovými dešti. Potěšující bylo, že z vyhodnocení předchozího dne si vzali poučení a snažili se následující den nedostatků vyvarovat. Studentky a studenti prokázali, že umí aplikovat teoretické základy do praxe. (více na www.unob.cz)

Autor: Rudolf Horák, foto: Vít Rapčan