Rodinný fotbálek – bezpečné branky

Další bezpečné branky jsou na svých místech – tentokráte v Boleradicích

Dvě sportoviště byla v průběhu pátečního dne vybavena díky energetické společnosti E.ON bezpečnými brankami. Moravský městys Boleradice je nechal nainstalovat v místní víceúčelové hale, která slouží v zimním období také pro přípravu sportovců. Se sluníčkem a jarním počasím se ale přestěhují na venkovní hřiště. A právě na příkladu Boleradic se ukazuje, jak účelně jsou branky konstruované. V tělocvičně menších rozměrů byly sestaveny na velikost 3 x 2 metry, po demontáži, převozu na venkovní hřiště a následném opětovném sestavení budou používány ve velikosti 5 x 2 metry. Za energetickou společnost E.ON branky v Boleradicích starostovi Drahomíru Hausnerovi předal zástupce oblastního managementu Josef Seigertschmid. A zajímavostí je, že pan starosta hned vyzkoušel pevnost kompozitního břevna branky. Zavěsil se na něj a to pochopitelně vydrželo. Na závěr návštěvy v Boleradicích tým E.ON Rodinného fotbálku věnoval několik dárků do tomboly sportovního plesu.

Co jsou bezpečné branky?

Fotbalové branky, které byly vyvinuty a vyrobeny jako reakce na několik tragických událostí, které přivodily těžká zranění, ale i úmrtí dětí při nehodách na sportovištích. Za jejich vznikem stojí společné úsilí Českomoravského fotbalového svazu a Centra pro výzkum, vývoj a inovace (CVVI). Podařilo se vyvinout branku, která svými bezpečnostními parametry jednoznačně převyšuje všechny doposud používané brankové konstrukce. Díky patentované kompozitní konstrukci potřebuje tato branka k překlopení 17krát více energie než duralová a 12krát více energie než ocelová branková konstrukce a kinetická energie branky při dopadu v případě nárazu je u kompozitní branky 5krát menší než u duralových a 3krát menší než u ocelových branek. Další velkou výhodou branek je jejich variabilita. Během několika desítek minut branku z velikosti 5 x 2 metry změníte na 3 x 2 metry a můžete ji vyžít nejen pro tréninky a zápasy fotbalových přípravek, ale i pro jiné sporty.

České Budějovice, 5. března 2011

Tisková zpráva E.ON