Pohřbívání basy v hostinci U pážat

Podle starého zvyku bývá v období masopustu pochovávána basa, jako symbol přípravy na vstup do postní doby. Tak se i událo v režii, koho jiného než "faráře" Bořika v obecní hospodě U pážat..

Vážené dámy a pánové, vážení pozůstalí, vážení smuteční hosté,
nečekejte řeči sprosté,
bude to však velmi prosté.
Mám tu opět promluvit
trochu snad i potěšit,
některé i poděsit…

Nemyslete přátelé,
že to bude veselé…
Zas semelu, však to znáte,
pěkně páté přes deváté.

Pohřbívání BASY,
to je chvíle pro trapasy…

Kdo tam hlučí?!
Kdo tam šumí?!
Ať hned zmlkne
A sem čumí!!!