Dětský masopust

Vážení příznivci lidových tradic a zejména masopustního veselí,

s jistými obavami vám chceme dát na vědomí změnu termínu letošního Masopustu v Boleradicích.
Na masopustní obchůzku vyrazíme letos v pondělí 7. 3. v 9.00 od školy. Průvodu v maskách se zúčastní všichni žáci základní školy, a také se přidají děti z mateřské školky. Uvítáme pomoc z řad rodičů i další maškary z řad dospěláků.
Věříme, že se nám i při změněném termínu podaří překvapit doma co nejvíce babiček a dědečků, rodičů a dalších zdejších rodáků a že pro naše děti budou připraveny koblížky a jiné masopustní dobroty.