Pozváni na Staré Bělidlo aneb divadelní spolek z Boleradic uvádi Babičku

Divadelní spolek bratří Mrštíků z Boleradic, který si již minulý rok získal srdce vídeňského publika operetou Cikánský baron, se nám v sobotu 26. března v 17 hodin představí s nově nastudovanou inscenací Babička.
Kdo by neznal krásnou knihu české spisovatelky Boženy Němcové! Mně osobně se vybaví vzpomínka na školní léta, kdy jsem protestovala proti všem knížkám určeným k povinné četbě. Proti všem až na Babičku, příběhu o harmonii venkovského života, o bezstarostném dětství plného moudra a Iásky. V pozdějších letech se pak idylický příběh stává pro mnohé z nás poučením o tom,  že ji musíme hledat někde v sobě a nalézt, abychom byli "Štastnou to ženou (mužem)".
Ovšem uvádět v dnešní době na jevišti takovou klasiku je určitě odvážný počin, jež ale neodradil boleradickou režisérku Alenu Chalupovou. Dokonale se jí zdařilo uplatnit jímavý děj, jednoduše převyprávěný do působivého celku. Výborné výkony nejen hlavních postav ale i jeviště zaplněné spoustou dětských postaviček pak dokáži diváky na pár hodin okouzlit a přenést do prostého světa malé Barunky Panklové. Snad nejlépe vystihuje atmosÍéru celého představení Zbyněk Háder boleradický herec a čerstvý člen Vlastenecké omladiny, který komentoval premiéru V Boleradicích takto: "Jedna scéna střídá druhou a divákovi jsou předkládány s takovou lehkostí, jako kdyby režisérka chtěla navlékat korálky na nit. Po doznění posledního slova a posledního tónu inscenace se sálem nesl dlouhotrvající po-
tlesk, kteý neměl konce."
Boleradické herce a Vomladinu spojuje již několik let vzájemná spolupráce a my máme radost, že vás na toto skvělé představení můžeme pozvat do divadelního sálu
české školy Školského spolku ,,Komenský". Vstupenky si můžete začít objednávat na telefonu: 0676 6903144.
Martina PfeFfer (Vomlodina)

Kulturní měsíčníck Čechů a Slováků ve Rakousku

KLUB leden – únor 2011