Představujeme divadelní soubory z Břeclavska

BOLERADlCE (Hub) – Další zastávkou v našem seriálu o divadelních souborech nacházejících se na okrese Břeclav, je divadelní spolek bratří Mrštiků v Boleradicích. Na otázku, čím to že je i v tak malé vesnici možné provozovat divadlo na profesioniílní úrovni, nám odpověděl herec Zbyněk Háder z Hustopečí, který je součástí divadelního spolku bratří Mrštíků již třináct let: Je to tím, že má divadlo v Boleradicích více než stoleté kořeny. Hlavně je to ale v lidech soubor bratří Mrštíků je plný lidí, kteří divadlu rozumí, dělají ho s nadšením a velkou obětavostí. Právě díky tomu se soubor vypracoval na jeden z nejlepších v České republice." 

V současnosti má boleradické divadlo kolem padesáti členů. Uplně všichni však z Boleradic nepochází. V souboru najdeme jak herce z Hustopečí a z Brna, tak z dalších asi třinácti obcí. Co se týče repertoáru, aktuálně je na divadle hrána "Babička" od Boženy Němcové.Na repertoáru však kromě "Babičky" máme stále ještě hru ‘,Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo" od Oldřicha Daňka, to proto,. že se ji chystáme předvést na soutěžní přehlídce divadelních souborů v Jiráskově Hronově, která bude probíhat v srpnu", uvedl Zbyněk Háder. Obě zmíněné hry režíruje Alena Chalupová.

Na 25. března pak připravuje spolek bratří Mrštíků premiéru hry Voskovce a Wericha "Robin zbojník" jejíž režie se ujal Jiří Brabec z Brna. Kvůli alternacím hlavních rolí čekají kromě této hry na diváky 8. a 9. dubna ještě další dvě premiéry "Maryši" od braří Mrštíků. 

Boleradické výsledky jsou obdivuhodné a dokazují, že je může získat parta lidí i z malé vesnice. K tomu je však zapotřebí píle, nadšení a nemalé obětování osobního času. To vše nebyly ochotné přinášet divadlu vesnické soubory tam, kde již divadlo zaniklo. Právě proto jsou boleradičtí ochotníci na našem okrese téměř jediným venkovským kolektivem s pravidelnou činností.

Moravský jih 22.2.2011