Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje

Už v roce 2008 byl spuštěn Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje, který je založen na zasílání SMS na mobilní telefony. Můžete z něj dostávat informace o  hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací. Bližší informace jak se do systému zapojit najdete na letáku nebo na www.krizoveinfo.cz