Car Alexandr, paní kněžna Vilemína a Babička s vousy

V jednom rohu se spolu baví kníže Windischgrätz s ministrem Metternichem, ve foyer zase něco důležitého probírá lord Byrne s lordem Lambem, zatímco v tanečním sále pozoruje rakouský císař František a pruský král Bedřich Vilém hostitelku Kateřinu Vilemínu Zaháňskou. Ta právě tančí s ruským carem Alexandrem I. a spolu s nimi je parket plný tančících párů, jejichž dobový oděv prozrazuje urozený původ začátku devatenáctého století. Tak takhle nějak vypadala atmosféra na 17. Divadelním bále v Boleradicích, který se nesl v duchu „Návštěvy u paní kněžny.“

„Každý rok si na našem plese připomínáme některou z inscenací, kterou jsme v uplynulé sezóně hráli,“ prozrazuje nám člen divadelního spolku Jiří Janda. „Tentokrát to byla úspěšná premiéra z loňska, kterou bylo nejznámější dílo Boženy němcové – Babička.“ Aby iluze byla dokonalá, podávala se zámecká káva a štrúdl, řízek paní správcové či Viktorčino tajemství. K tanci opět hrál brněnský Salónní orchestr pod taktovkou Františka Školaře a polonézu přítomným zatančili studenti klobouckého Lycea pro mladé šlechtice a šlechtičny (rozuměj správně MěSOŠ Klobouky). Ani sami divadelníci nezůstali v programu pozadu. Kromě představení všech vzácných a urozených hostů, zatančili zámeckou mazurku a předvedli scénku, jak Babička s dětmi přišla na zámek k paní kněžně na návštěvu. A nebyli by to boleradičtí, kdyby si i tuto scénku neupravili k ještě většímu pobavení všech přítomných. A tak jejich Babička po svým šátkem skrývala hustý prošedivělý plnovous a její řeč byla plná narážek a jinotajů, při kterých by se opravdová Babička Boženy Němcové mírně řečeno červenala jako „jahody v srpnu.“

Mezi hosty Divadelního bálu jste mohli najít také Jaroslava Radu, tanečního mistra ze Znojma, který do Boleardic pravidelně zajíždí se svými přáteli. Ten si atmosféru v sále velice pochvaloval: „Moc se mi tady líbí. Tanec je pro mě odreagování. Při tanci se uvolním a zapomenu na všechny starosti. S tančením jsem začínal už před desítkami let a nejraději mám waltz a blues. A právě tady v Boleradicích si ho užiji vždy dosyta,“ směje se Jaroslav Rada, který se s pořadateli dohodl, že příští rok připraví společně předtančení pro další Divadelní bál. Boleradičtí ochotníci jenom doufají, že se ho zúčastní více milovníků tance a dobré zábavy, než tomu bylo letos.

had