Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 proběhl v naší základní škole zápis budoucích prvňáčků. Děti touto zkouškou prováděly dvě pohádkové postavy: školačka Ája a maxipes Fík. S tímto hereckým úkolem se dobře vyrovnaly žačky 5. ročníku Anička a Veronika, dalšími průvodci byli učitelé základní školy.

Holčičky a kluci zde měli ukázat své znalosti a dovednosti v připravenosti na školní docházku. Čekaly na ně úkoly v podobě vyprávění o sobě, opisu písmen a číslic, rozpoznání geometrických tvarů a jejich umístění na ploše, početní příklady na předložených předmětech. Spolu s paní učitelkou si děti u klavíru zazpívaly známou písničku a s panem učitelem vyzkoušely, jak to chodí na hodině tělocviku.

Děti velmi rychle ztratily ostych a po celou dobu se dobře bavily.   Jejich rodiče na ně mohou být velmi pyšní.

K zápisu se dostavilo 5 dětí, z toho pouze 3 děti jsou z Boleradic. Tento ročník je nejslabší za poslední roky a po nahlédnutí do matriky se snad tato situace do budoucna nebude opakovat. Naše obec školu dále podporuje a naopak učitelé i žáci se snaží podávat co nejlepší výkony, kvalitně se připravovat na další vzdělávání a propagovat naši školu i městys Boleradice. Na společných setkáních s rodiči žáků vládne příjemná a otevřená atmosféra, a proto věříme, že jsou s výukou a výchovou dětí spokojeni.

                                          Zapsaly: Ivana Stehnová, Milena Plocková