Boleradičtí ochotníci byli v televizi

BOLERADICE (ema) ‘V neděIi krátce po poledni byl pořad Náš venkov na ČT2 věnován celý ochotnickému souboru z Boleradic. ReportᎠo Divadelním spolku bratří Mrštíků přijel do Boleradic štáb České teleúze Brno natočit začátkem prosince. Pokud jste dokument v televizi nestihli, můžete si jej prohlédnout
také na webu ČT na adrese: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/311281381880001-nas-venkov/

Břeclavsko 19.1.2011