Primáš slaví úspěchy

BOLERADlCE (AJ) Loňský rok měli muzikanti z cimbálové muziky Primáš z Boleradic opravdu nabitý. Půldruhého roku doprovázeli divadelní inscenaci Cikánský Baron, kterou diváci mohli zhlédnout na prknech tamního divadla i na mnoha štacích nejen v České republice. Navázal spolupráci s dambořickým folklorním souborem Salajka, se kterým se zúčastnili několika festivalů jak na domácí, tak zahraniční scéně. Obec Dambořice na jaře pořádala již 3. ročník folklorního festivalu s niízvem Boj o jablko, kde se muzika po dva dny postarala o zpříjemnění slunečného víkendu a doprovodila taneční vystoupení domácího souboru Salajka. S tímto vystoupením se pak společně vypravili na folklorní festival v Makedonii nebo na mezinárodní festival v polském Zakopaném. Tam získal Primiíš hlavní cenu ředitele festivalu, a to i přes velkou konkurenci mnoha souborů z celé Evropy.

Koncem léta cimbálová muzika reprezentovala svůj region Hanáckého Slovácka také ve Vídni. ,,Na letošní rok už móme domluvena vystoupení na festivalech v Nizozemí a Dánsku a máme pozvání i na mezinárodní folklorní festíval ve Strdžnici," prozrazuje plány Marek Koráb, vedoucí souboru. Prestižní a důležitou akcí pro
mladé muzikanty bude především Výroční koncert cimbálové muziky,kteý se bude konat 25.února v sále městyse Boleradice. Tento koncert bude pořádaný u příležitosti výročí slavnostního křtu muziky, který se uskutečnil právě před pěti lety. Během večera Primáš představÍ i své vlastní CD plné písní Hanáckého Slovácka a můžete se těšit i na spoustu zajímavých hostů

Moravský jih 18.1.2011