Vítání občánků 2011

 

Dne 15. ledna 2011 se v obřadní síni Úřadu městyse Boleradice uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků Boleradic do života, kteří se narodili v roce 2010. Starosta ve svém krátkém vystoupení přivítal děti a rodiče, popřál jim mnoho šťastných a radostných chvil v životě. Vítání zpestřili písně a básně, které pro nejmenší občánky připravili Martin Horák, Ludmila a Lucie Klimešovy a Iva Bubeníčková. Přijetí za nové občany a předání drobných upomínkových předmětů se zúčastnilo deset dětí spolu se svými rodiči a příbuznými. Jen tak pro zajímavost, přivítáno bylo pět děvčat a pět kluků.
D.H.