Bílý projektový den

Bílý projektový den

V úterý 21. 12. jsme ve škole oslavovali den zimního slunovratu. Celé dopolední vyučování jsme věnovali průřezovému tématu Multikulturní výchova. Toto téma je povinně zařazeno do Školních vzdělávacích programů žáků českých škol. Žáci měli za úkol seznámit se s nejrozšířenějšími světovými náboženskými a kulturními směry. Každá skupina zpracovala jiný směr a prezentovala jej svým spolužákům. Věnovali jsme se zaniklé egyptské mytologii, judaismu, budhismu a islámu. Žáci zjistili, ve které oblasti je náboženství rozšířeno, jaké se k němu vztahují legendy, zvyky, jaká jsou tradiční jídla. Dopolední práce byla tvořivá a náročná. Proto jsme na konci všichni uvítali připravené pohoštění a dramatické scénky našich spolužáků.
Na závěr ještě vysvětlení – bílý den je ve znamení sněhu – všichni žáci se snaží obléci podle vybrané barvy. A tři mudrcové z Východu – Tři králové – nás přišli navštívit na znamení nejrozšířenejšího náboženství – křesťanství. Připomněli nám, že se blíží nejkrásnější svátky v roce. Veselé Vánoce všem.