Exkurze českých učitelů do vídeňské školy

 V úterý 14.prosince uspořádalo Středisko služeb školám Brno exkurzi a hospitaci českých učitelů na škole ve Vídni.
Z naší školy se jí zúčastnili dva učitelé, paní ředitelka Mgr. M. Plocková a pan učitel Mgr. P.Kabela.  Navštívili jsme Volksschule na Stiftgasse 35. Byla to škola státní, řízená Školskou radou Vídně. Zde nás přivítala paní ředitelka a seznámila krátce s rakouským školským systémem,  se zaměřením školy a formou výuky. Systém mají podobný jako u nás, jen s menšími specifiky. Především vychází vstříc nemalé části obyvatelstva – emigrantům různých národností v jazykovém zaměření, v náboženském vyznání a individuálním přístupu k žákům.Rodiče se podílí na financování některých pomůcek, potřeb a služeb, např. družinu rodiče hradí nemalými částkami (asi 200 euro měsičně).  V každé třídě visí křesťanský křížek, vyučovací hodina trvá 50 minut, první stupeň končí 4.ročníkem,  druhý stupeň 8.ročníkem. Po tomto úvodu jsme navštívili vyučovací hodiny. Viděli jsme práci žáků 1.ročníku v pracovních činnostech, která byla zaměřena na práci s papírem a vánoční tematiku. Dále byla připravena hodina matematiky – geometrie ve 3. třídě. Učebny byly malé, ale útulné, s vánoční výzdobou, které vévodil adventní věnec na koberečku uprostřed třídy se zapálenými svíčkami. Všude vládla klidná, pohodová atmosféra.
 Potom jsme se opět sešli ve sborovně, kde paní ředitelka odpovídala na naše dotazy.
 Po čtrnácté hodině jsme si za pěkného sněžení prohlédli část města s tradiční vánoční výzdobou a
 atmosférou, typickou pro město Vídeň.
 Touto návštěvou jsme získali informace, jak se učí jinde, za hranicemi , v nedaleké Vídni. I když je
 to škola městská, s jinými podmínkami, každý z nás si odvezl poznatky a  postřehy, které může vy-
 užít i v našem prostředí.
 
 Mgr. P. Kabela