Projekt VČELKY KOLEM NÁS

Základní škola Boleradice podala v červnu 2010 projektovou žádost o finanční podporu z dotačního programu „Podpora včelařství“ z rozpočtu Jihomoravského kraje. Tato žádost byla úspěšná a škola obdržela dotaci ve výši 35 300,- Kč. Cílem projektu je rozšířit vědomosti našich žáků o tomto drobném užitečném hmyzu, získat zájemce o včelaření a podnítit jejich chuť starat se o včeličky .

V rámci projektu jsme připravili pro naše žáky přednášku a pracovní dílnu. Obě tyto akce proběhly 24. 11. dopoledne. Měli jsme velkou radost, že se nám podařilo získat jako lektora pana Radko Nádeníčka, který se také stal odborným vedoucím včelařského kroužku. Ve svém vzácném volném čase si přišel popovídat nejprve s mladšími dětmi (1. a 2. ročník), poté i se staršími žáky. Přednáška byla zajímavá, dotazů padalo hodně, ti mladší málem nepustili pana Nádeníčka ke slovu. Závěrečná ochutnávka několika druhů medu byla sladkou odměnou. A to ještě čekala dílnička výrobků z vosku, kterou si připravili manželé Partykovi z Morkůvek. Pan Partyka ukazoval dětem části těla včel pod mikroskopem a vyráběl s nimi točené voskové svíčky. Paní Partyková zase s další skupinou odlévala z vosku vánoční ozdůbky. Děti si svoje výrobky odnesly domů, takže určitě udělaly voňavým dárečkem radost rodičům.                                                    Milena Plocková