Boleradičtí vydali další publikaci o své obci

Boleradice (an) Tři akce souběžně se o předminrrlém víkendu uskutečnily v prostorách veřejné knihovny v Boleradicích. První z nich byla výstava, která prostřednictvím necelé stovky doboých fotografií dokumentovala proměny místního kroje v průběhu posledních 150 let. Přitom posudek nechala na nývštěvnících, kterých se přišlo podívat překvapivě velké množství. Měli možnost konfrontovat svoje soudy s fotodokumenty rekonstrukcí krojů v národopisné
oblasti Hanáckého Slovácka.

Druhá výstava zaujala bohatou sbírkou vinařských etiket téměř ze všech regionů, kde se u nás vínu daří. Zejména současná produkce vinět je bohatá a pestrá, výtvarně hodnotná.

Současně byla představena nová publikace, kterou vydal místní Techsport ke dvacátému výročí své činnosti. Najdete v ní různorodé akce přispívající především k obohacení života vesnice a zejména její historické přitažlivosti. Na kontě Techsportu jsou aktivity humanitárního charakeru s desetitisícovými příspěvky i muzeum pod širým nebem, tedy naučná stezka s 26 informačními panely. Ta byla v minuIém roce obohacena o sousoší svatých Cyrila a Metoděje a drobnou architektonickou stavbu mezi vinicemi věnovanou třem vinařským patronům. V knize však nechybí ani kulturní akce, vydavatelskri činnost nebo započetí výstavby rozhledny na vrcholu Nedánov, těšící se velkému zájmu návštěvníků. Publikace v podstatné části přináší také referáty  přednesené na vlastivědné konferenci, kterou Techsport organizoval loni na podzim. Ty se týkaly po většině minulosti městyse, jeho kultumích tradic, bývalého hradu v držbě pánů z Kunštátu, vlády bměnských jezuitů, leteckou archeologí zjištěného pravěkého rondelu, spolkové činnosti na Kloboucku a rekonstrukcí slavnostního kroje v oblasti Hanáckého Slovácka. To vše je doprovázeno bohatou fotodokumentací.

Břeclavsko 8.12.2010