Boleradice mají další dobovou publikaci

BOLERADlCE (lK)  Tři akce souběŽně se o tomto víkendu uskutečnily v prostorách veřejné knihovny v Boleradicích. První z nich byla výstava, která prostřednictvím necelé stovky dobových fotografií dokumentovala proměny místního kroje v průběhu posledních 150 let. Druhá výstava zaujala bohatou sbírkou vinařských etiket téměř ze všech regionů, kde se u nás vínu daří. Zejména současná produkce vinět je bohatá a pestrá, výtvarně hodnotná. Současně byla představena nová publikace, kterou vydal místní Techsport k dvacátému výročí své činnosti. Proto je v ní dokumentovaná jeho práce ruznorodými akcemi   přispívajícími především k obohacení života vesnice a její přitažlivosti zejména pro turisty. Na jeho kontě jsou aktivity humanitiírního charakteru s  desetitisícovými příspěvky, přes takzvané muzeum pod širym nebem, tedy naučnou stezku se šestadvaceti informačními panely. Ta byla v minulém roce obohacena o sousoší sv. Cyrila a Metoděje a drobnou architektonickou stavbou mezi vinicemi, věnovanou třem vinařským patronům. Nová publikace však v podstatné části přináší referáty přednesené na vlastivědné konferenci, kterou loni na podzim organizoval Techsport. Ty se týkaly povětšině minulosti městyse, jeho kulturních tradic, bývalého hradu v držbě pánů z Kunštátu, vlády brněnských jezuitů leteckou archeologií zjištěného pravěkého rondelu, spolkové činnosti na Kloboucku a rekonstrukcí slavnostního kroje v oblasti hanáckého Slovácka. To vše je doprovázeno bohatou fotodokumentací. Tato kniha tak bude důstojně reprezentovat městys Boleradice.

Moravský jih 7.12.2010