Mikulášská diskotéka 2010

V pátek 3. prosince si přišly děti zatancovat a pobavit se do sálu městyse na mikulášskou diskotéku, kterou připravilo OS Nedánov.

Celým podvečerem je provázela veselá Andělička, se kterou se  naučily krátkou básničku a s tou všichni společně přivítali čerty, anděla a mikuláše s košem plným dárečků.

Akce se vydařila, čerti nikoho neodnesli  a děti slíbily, že budou po celý rok hodné.

BB.