Knihovna nabídne dvě různé výstavy

Boleradice – Dvě zajímavé výstavy uvidí lidé tuto neděli v prostorách knihovny v Boleradicích. První z nich, nazvaná Proměny našeho kroje na dobových fotografiích,
představÍ vývoj místního kroje, a druhá se ponese v duchu Vinné etikety včera a dnes. Součástí bude i představenÍ nové publikace vztahujícÍ se k minulosti vesnice, neboť přináší referáty z vlastivědné konference pořádané loni v BoleradicÍch a mapuje dvacetiletou práci místního Techsportu. (zaj)

Nový život 25.11.2010