Knihovna připravila dvě výstavy

BOLERADICE (an) – Dvě zajímavé výstavy budou ke zhIédnutí tuto neděli v prostorách Veřejné knihovny v Boleradicích. Prvá z nich, nazvaná Proměny našeho kroje na dobových fotografiích, představí vývoj místního kroje a druhá se ponese v duchu názvu Vinné etikety včera a dnes. Součástí bude i představení nové publikace
vztahujíci se k minulosti obce.

Břeclavsko 24.11.2010