Malé výročí LMK Boleradice

Je tomu už pět let, kdy oficiálně vznikla organizace, která má své historické kořeny hlouběji, než je všeobecně známo. V 70 letech tento klub  fungoval  pod hlavičkou Svazarmu  a byl jednou z nejaktivnějších složek této organizace až do roku 1989 hlavně zásluhou Václava Zahradníka.
  V roce 2005, po téměř  ročním  administrativním maratonu, jsme se dočkali znovu zrození této organizace, tentokrát již samostatně fungující. Jejím hlavním posláním bylo, je a bude především práce s mláděží v rámci celorepublikové protidrogové prevence. Za 5let fungování prošlo našimi řadami na dvě desítky dětí.  Věříme, že i nadále bude zájem ze strany mládeže stejně neutuchající a my budeme mít možnost  rozvíjet jejich manuální zručnost.