Podzim ve Školní družině Boleradice

Není tomu nijak dlouho, kdy začal nový školní rok a s ním i neodlučně spojený provoz školní družiny. Denně se zde sejde přibližně 24 dětí, které v odpoledních hodinách kreativně využívají volného času. Stěžejní myšlenkou školní družiny je naučit děti využít plnohodnotně vlastní volný čas a přimět je k pozornosti vůči svému okolí. Za tímto účelem jsou jednou týdně tvořeny projektové dny, ve kterých se děti seznamují s lidovými tradicemi, pranostikami či zvyky a významnými svátky státními i církevními. Zaměřili jsme pozornost například na vinobraní, tedy  tradici, která je v našem regionu tolik specifická a jedinečná; 29. října, tedy den po státním svátku jsme si s dětmi vykládali o české státnosti a jejích symbolech a začátkem listopadu přišla řeč pochopitelně i na Památku zesnulých. V současné chvíli vyvěšujeme velmi zdařilé obrázky Svatého Martina na bílém koni. Bohužel však ani tato pozvánka dětí sníh dosud nepřilákala. Nezbývá tedy než doufat, že pozvánka na školní vánoční jarmark, který se bude konat dne 12.12. 2010 odpoledne v prostorách školní tělocvičny a jídelny, sklidí více úspěchu. Děti se již pilně činí, aby návštěvníky této tradiční akce překvapily širokou nabídkou vlastnoručně vyrobených dárečků…….  

VM