Zastupitelstvo zvolilo starostu a radu městyse

Nové zastupitelstvo na své první schůzi zvolilo nového starostu. Stal se jím Drahoš Hausner. Dále zvolilo místostarostu Ladislava Horáka, radní Libora Hřiba, Bohuslava Barka a Petra Korába.

Předsedou Finančního výboru se stal Libor Hřib, členové Růžena Stehlíková a Jiří Janda.

Předsedou Kontrolního výboru František Koráb, členové Jan Koráb a Stanislav Svoboda.

jj