Dobré ráno IVA VALENTOVÁ

Nadšení korunované nebývalými úspěchy. Nad boleradickýrni divadelnÍky, kteří zazáří všude, kam přijedou,obdivně smekám. Cikánského barona v podání ochotnického divadla jsem, bohužel, neměIa možnost zhlédnout a po přečtenÍ článku o jeho derniéře toho i tiše lituji.  Být tak neviditelnou, přenést se do divadla, slyšet halasné pokřiky spokojených diváků a vidět široké úsměvy střÍdané s nostalgiÍ představitelů hry…

Břeclavský deník 14.10.2010