Město Hustopeče ocenilo významné osobnosti

HUSTOPEČE (had) – Sedm významných osobností převzalo ve čtvrtek 23. září z rukou starosty Hustopeče Luboše Kuchynky čestné pocty města. Tato nejvyšší městská ocenění se udělují v poslední době zpravidla každý druhý rok. Letos Rada a Zastupitelstvo města udělily dvě ceny starosty, čtyři ceny města a jedno čestné občanství města Hustopeče. Osmým oceněným touto nejvýznamnější poctou po roce 1989 se stal hustopečský rodák, německý historik Prof. Franz Machilek za svou literárně-historickou činnost a za prosazování dobrých vztahů mezi Čechy a Němci.

„Měl jsem z dnešního slavnostního předání čestných poct opravdu velkou radost,“ sdělil nám starosta města Luboš Kuchynka. „Čestné občanství se opravdu neuděluje každý den. Pan Machilek musel jako jedenáctiletý musel z Hustopečí odejít, ale na Čechy a Hustopeče nezanevřel. Po válce se například zasadil o to, že Němci přestali používat názvu Sudetské země, ale začali užívat výraz České země. Myslím si, že je to pro nás velká čest, že jsme mohli právě tomuto člověku udělit čestné občanství města.“ Profesor Machilek, který se osobně dostavil k převzetí tohoto ocenění, zavzpomínal na léta strávená v našem městě a přiznal, že právě vzpomínky na Hustopeče formovaly jeho náhled na česko-německé vztahy. Svůj projev navíc přednesl částečně v češtině, což bylo přítomnými zastupiteli a dalšími hosty velmi vřele přijato. „Je to pro mne velká čest a nechápu toto ocenění jen v rovině osobní, ale jako symbol korektních česko německých vztahů,“ přiznal Prof. Machilek.

Mezi čtyřmi oceněnými Cenou města byla hned trojice osobností, které nemají ve svém občanském průkazu místo bydliště Hustopeče. Přesto se nesmazatelně zapsali do dějin tohoto města a stále si udržují k němu velmi vřelý vztah. „Je to milé překvapení, za které všem moc děkuji,“ svěřil se nám malíř Antonín Vojtek, který naše město považuje za jedno ze tří nejdůležitějším míst ve svém životě. „Hustopeče považuiji za jeden ze svých domovů a stále se sem vracím. V Hustopečích jsem začínal svou uměleckou kariéru. Tady to všechno začalo. A jak už jsem říkal, místa, o kterých se Vám zdá, jsou pro Vás velmi důležitá,“ řekl s notnou dávkou nostalgie Antonín Vojtek a pak přiznal, že má ještě jedno velké přání a to vydat knihu svých vzpomínek na Hustopeče.

Dalšímm oceněným touto cenou je dlouholetý ředitel hustopečské knihovny a kulturní pracovník Jan Horák z Boleradic. „Byl jsem moc a moc mile překvapen a moc mě to potěšilo, protože jsem se tímto vrátil k té éře, kterou jsem tady prožil,“ řekl nám Jan Horák a zavzpomínal na to, co všechno prožil v Hustopečích. „Byly to někdy kruté boje, i když to dnes může vypadat jako maličkosti. Kultura, divadlo, historie. Poprvé jsem zde byl v deseti letech, pak jsem zde chodil na gymnázium a nakonec začal pracovat jako vedoucí Městské osvětové besedy, abych dlouhá léta dělal knihovníka. Ještě dnes se tady pořád pletu a pomáhám v některých aktivitách. V poslední době je to např. Literární kavárna, kterou jsem tady pomáhal zakládat.“

Jedna z oceněných osobností se tak trochu vymykala oproti ostatním. Několikanásobný mistr České republiky v motokrosu a první Evropan, který dokázal udělat salto na motorce Petr Kuchař, má, jak přiznal, sice v kolonce trvalý pobyt stále ještě napsány Krkonoše, ale doma se už několik let cítí právě v Hustopečích. A nejen kvůli své rodině, ale také díky tomu, že právě zde našel útočiště pro svůj neobvyklý sport. Také proto byl z udělené ceny trochu vyveden z míry. „Pro mě je to obrovské překvapení. Po boku takových osobností jsem si připadal trochu zvláštně,“ přiznal Petr Kuchař. „Ale je to pro mě obrovská čest, že jsem tu dnes mohl být. Navíc získat toto ocenění za takový trochu „ulítlý“ sport jakým freestyle motokros je. Děkuji Hustopečím, že ji mohu tady vůbec dělat a doufám, že do budoucna to ještě rozšíříme,“ slíbil všem přítomným Petr Kuchař.

Posledním oceněným Cenou města Hustopeče byl naopak člověk, který se zde narodil a prožil celý svůj život. Rudolf Poslušný dlouhá léta pracoval v nejrůznějších komisích a poradních orgánech města. Zasloužil se nejen o rozvoj vinařství ve městě, ale neocenitelná je především jeho zásluha na zachování mandloňových sadů. Rudolf Poslušný navíc v roli starosty města, před více jak patnácti lety sám podobné ocenění předával jiným. Dnes ho dostal on sám. A jaký to byl pro něj pocit stát na „druhé“ straně? „Je to zvláštní. Zvlášť, když jsem v této nově zrenovované obřadní síni,“ přiznal Rudolf Poslušný, který byl viditělně dojatý. „My, když jsme před lety začali s těmito oceněními, jsme měli práci vůbec někoho najít. A dnes jsem z toho všeho tady trochu naměko. Jsem rád, že město ocenilo tu práci, kterou jsem dělal. Dělal jsem ji vždycky rád a vůbec nepočítal s nějakým oceněním. Jsem prostě hodně dojatý a velmi mě to potěšilo,“ hledal jen těžko slova Rudolf Poslušný.

Cenou starosty města byla poctěna paní Dagmar Ebachová, která se bohužel nemohla slavnostního předání zúčastnit. Tato dlouholetá cvičitelka gymnastiky a kondičního cvičení žen patří mezi ty, kteří výrazně přispěli k rozvoji sportovního dění v městě Hustopeče. I dnes se stále aktivně věnuje práci s mládeží, které předává svou lásku ke sportu.  Podobně bohatý sportovní osud má i poslední oceněný Cenou starosty pan Jaroslav Šponer, který stál u zrodu několika sportovních odvětví v Hustopečích a i dnes ve svých osmdesáti letech stále aktivně sportuje. Jak nám prozradil, k městu ho poutá nejen sportovní vztah. „Jsem patriot tohoto města,“ prozradil nám Jaroslav Šponer. „Přestěhoval jsem se sem v roce 1956 a celou tu dobu jsem dělal vše pro toto město. A nebyl to jenom sport, ale byla to třeba i oblast výstavby města, kde jsem podle svých možností pomáhal. Takže když k tomu má člověk takový vztah, tak toto ocenění považuje za obrovskou čest,“ přiznal letošní čerstvý člen sportovní Síně slávy Okresního svazu ČSTV.

 

 

 

Jan Horák

 

Za dlouholetý přínos pro rozvoj městské knihovny a Klubu historie a vlastivědy uděluje Zastupitelstvo města panu Janu Horákovi Cenu města Hustopeče.

 

Osobnost Jana Horáka je spjata s řadou počinů kulturních, vzdělávacích i těch, jež souvisejí s regionální historií. Jan Horák se narodil 19. prosince 1936. Vystudoval gymnázium, po němž se zaměřil na studium Střední knihovnické osvětové školy. Téměř čtyřicet let svého života zasvětil pan Horák knihovnické práci. Byl vedoucim Městské knihovny v Hustopečích, která dosáhla za jeho působení velmi dobré profesionální úrovně. Za svou činnost byl oceněn Pamětní medaili Z. V. Tobolky, zakladatele moderního českého a československého knihovnictví  prestižní Cenu českých knihovníků. V hustopečské knihovně jako jeden z prvních v republice obnovil po roce 1989 oblíbené Týdny s knihovnou. Před více jak patnácti lety založil společně s pane Alešem Janštou v Hustopečích Klub historie a vlastivědy, který se při své činnosti zaměřuje na dějiny města a blízkého okolí. Pan Horák se v něm aktivně angažuje do dnešních dní.

 

Fotogalerie Kateřina Kopová