Pozvání na Svatováclavský turnaj

Jednota Orla Boleradice pořádá v úterý 28.září 2.Svatováclavský turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev. Prezentace účastníků je v 9.00hod, zahájení turnaje v 9.30hod. Vstup pro veřejnost je volný, občerstvení zajištěno. Zájemci o účast v turnaji se mohou do neděle 26.září přihlásit u pana Jiřího Zemánka osobně nebo na telefonu č. 776 72 70 73.

JM

Fotografie z loňského turnaje