Nabídka zájmových kroužků OS Nedánov

Vážení rodiče,

Občanské sdružení Nedánov připravilo ve školním roce 2010/2011 pro vaše děti v mimoškolním čase nabídku zájmových kroužků:

Polehrádek, Country, Line Dance, Clogging, Sluníčka, Pastelka, Taneční přípravka…

Podrobná nabídka kroužků viz.příloha.

Nabídka kroužků2010/2011