Sobotní Slavnost vinobraní v Boleradicích se vydařila.

Letošní Slavnost vinobraní byla opravdu slavná. K pořádajícímu Vinařskému spolku a Divadelnímu spolku se přidal ještě Techsport s křtěním svého kalendáře, byla odhalena pamětní deska u vinařského lisu a Radim Koráb uspořádal netradiční výstavu fotografií po celých Boleradicích.

Odpoledne se začal u obecní hospody šikovat velký průvod a vyrazil k vinařskému lisu pod kostelem. V čele šel bubeník, za ním jízda na koních s obecním praporem, pak chasa, vinaři, Jan Adam z Vickova se svou chotí Maryannou, na vozech se vezli i radní, cimbálka a ti co je bolely nohy a už nemohli (cesta po obci byla dost dlouhá). U lisu byla slavnostně odhalena pamětní deska  s věnováním rodině Kabelové a pokřtěn boleradický kalendář věnovaný 870 letům od první písemné zmínky o Boleradicích. Všemu přihlížel slavnostní průvod a několik desítek diváků. Pak následoval průvod obcí zakončený příjezdem do vinařského areálu v Tihelně. Postavičky v dobových kostýmech odehrály tradiční pásmo věnované zarážení hory, příjezdu vrchnosti a samozřejmě všemu co takové vinobraní v Boleradicích obnáší.

Místní vinaři si připravili ochutnávky svého nejlepšího vína, místních specialit a nechybělo ani grilované vepřové. K dobré pohodě zapěl Mužácký sbor z Bořetic a boleradická cimbálka Primáš vyhrávala až do pozdního večera. V podvečer se přidal i Radim Koráb s netradiční výstavou fotografií; abyste ji mohli shlédnout museli jste podle mapky projít mnoha sklepy a zákoutími Boleradic.

Dlouho do noci se z Tihelně nesl zpěv a dobrá nálada. Sobotní Slavnost vinobraní v Boleradicích se vydařila.

Takže příští rok u příležitosti Sjezdu rodáků opět v Boleradicíh!

jj

 

PS: Pokud budete chtít uveřejnit odkazy na svoje fotky z Vinobraní v Boleradicích nebo je uvěřejnit, zašlete je emailem na internet@boleradice.cz