U sv. Rocha bylo rušno

O minulém víkendu bylo u kaple sv. Rocha rušno. Nejprve v sobotu odpoledne se na prostranství před ní konala první svatba mimo obřadní síň v Boleradicich. Starosta Jan Koráb oddával: nevěsta byla z Vrbice a ženich ze Znojma.

V neděli pak tradiční mše u kaple, kterou narušila náhlá bouřka. Pamětníci marně vzpomínají, kdy naposledy pršelo při pouti ke kapličce. V roce 1988 se v Boleradicích slavilo sté výročí založení kaple sv Rocha. Bylo to po mnoha letech poprvé kdy se u příležitosti svátku patrona kapličky mohla konat církevní slavnost. Zajímavostí bylo, že tehdejší úřady trvaly i na způsobu jak bude mše provedena. Bylo nařízeno, že kněz musí být uvnitř církevníého objektu, tedy v kapličce, a účastníci venku. Totéž se opakovalo i v roce následujícím a až od devadesátého mohla být mše celebrována podle zvyklostí a pravidel katolické církve, tak jak probíhá podnes. Na počátku devadesátých let se po mši konal ještě "promenádní koncert" začínající dechovky Hornobojani před obecní hospodou.

Pokud máte někdo fotografie z prvních mší u kaple sv. Rocha nebo z koncertu Hornobojanů před hospodou byl bych vděčný za zapůjčení.

jj

Odkazy:

Kaple sv. Rocha v Boleradicích

sv Roch – životopis

Přiložené fotografie jsou z loňské mše 16. srpna 2009