Tábor2010 ,,Po Moravských pěšinách”Po Moravských pěšinách . . .

Ve dnech 22. – 24.7. 2010 se uskutečnilo putování Po Moravských pěšinách, které pořádalo OS Nedánov pro děti z Boleradic a okolí. Cílem bylo seznámit děti s pamětihodnostmi i historií našeho okolí. První den jsme pěšky vyrazili směr rozhledna Nedánov, Větrný mlýn v Kloboukách, Muzeum gen. Peřiny v Morkůvkách a putování jsme zakončili na hřišti v Boleradicích. Druhý den jsme si během dopoledne zahráli několik her a po obědě jsme se vydali do nedalekých Dolních Věstonic, kde jsme navštívili místní archeologické muzeum, vykoupali se na Nových Mlýnech a zazpívali písničky u táboráku. Ten jsme předčasně ukončili a připravili táborníky a materiál na blížící se změnu počasí. I přes hromy blesky a vytrvalé pršení všichni táborníci absolvovali přechod nepříznivého počasí v naprostém pořádku. Třetí den jsme se rozdělili na dvě skupiny. První oddíl /nejmenší táborníci/ odjel do Mikulova, kde se děti seznámily s místním zámkem a jeho historií a absolvovaly pěší výšlap na Svatý kopeček. Druhý oddíl vyrazil pěšky ze základního tábora v Dolních Věstonicích na Pálavu a dále do Mikulova. Po vydatném obědě a neplánovaném kulturním zážitku v podobě národopisného festivalu na Mikulovském náměstí jsme všichni ve zdraví a v pořádku přijeli do Boleradic. Putovního tábora se zúčastnilo 25 dětí, což byla maximální možná kapacita vzhledem k ubytovacím možnostem. I když se jednalo o první akci tohoto druhu, jsme přesvědčeni, že se vydařila a již teď se těšíme že si ji zase někdy zopakujeme.

Vedení OS Nedánov tímto děkuje všem táborovým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu putování.

 

Všechny další fotografie z našeho putování jsou zde.

Po Moravskych pesinach 22.-24.07.2010