Procházky v Boleradicích

Okolí Boleradic prostupuje všudypřítomné fluidum vyzařující z vinné révy, rostliny, kterou hýčká lidstvo od zrození jednoho ze symbolů lidského žití – vína. Pravidelnými řadami keřů v hustém závoji zdobí vinice krajinu a přitahují oko poutníka. Dávají tušit, že tu sídlí lidé, jejichž duši formovalo víno, které otevírá srdce a bystří mysl. Pojďme a projděme se po cestách v krásné přírodě, abychom na sebe nechali působit její objetí, horký dech viničních svahů, vůni jejich půdy – a rozpáleni žárem i únavou z putování se v podvečer ochladili příjemnou a trochu záhadnou atmosférou sklepů a lákavými doušky doprovázenými rozjímáním vinařů nad vůní a chutí jejich vín.

Paseky
Chráněný krajinný prvek Paseky se nachází na jižní straně obce a prochází jím stejnojmenná naučná stezka. Výchozí místo s altánem je na kraji obce hned u silnice do Horních Bojanovic. Stezka má celkem 12 stanovišť, na kterých jsou umístěny informační tabule věnované jednotlivým výhledům do krajiny, či místním zajímavostem. Na kopci v minulosti stával starobylý hrad od něhož je prý odvozen i název obce: polní hrad – polehrad – Boleradice. Podle jiných pramenů zde však v šerém středověku pobýval pán místního panství jménem Polerad od nějž je odvozeno i jmého hradua obce pod ním. Z tohoto místa je nejkrásnější výhled na celou obec a vinice na protějších svazích. Jsou vidět všechny dominanty obce: kostel sv. Jana Křtitele, škola, kaple sv. Rocha, areál vinných sklepů Tihelňa, divadlo, hřiště, rybník, terasy s vinicemi, meruňkový sad, rozhledna a okolní lesy.

Rozhledna Nedánov

Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 368 m n.m. Stojí vedle místa bývalého průzkumného vrtu hlubokého pět a půl kilometru. Ropa sice nebyla nalezena ale díky vrtu známe přesný geologický profil zdejší krajiny. Projekt rozhledny navrhl ing. Antonín Olšina. Její základní kámen byl položen v roce 2006 a oficiálně je otevřena  od neděle 12. července 2009. Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky měří k vrcholu 26m. Její umístění na Nedánově umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí. Na severozápadě je vidět Brno jako na dlani s okolními kopci Drahanské vysočiny, jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící se vodní hladinou Novomlýnských jezer pod nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky Bílých a Malých Karpat pod nimiž leží obce a městečka slovenského Záhoří. Na severu a severovýchodě vystupují kopce Ždánického lesa s dominantou vrchu Strážov a tmavé zalesněné obrysy Chřibů. Po Pálavě je Nedánov nejvyšší přístupná turistická vyhlídka na jih od Brna.

Žleby

Romantická procházka zalesněným údolím bývá nejkrásnější za babího léta, kdy různé druhy stromů vytváří pestrou paletu barev. V létě pak je rájem houbařů. Pohodlná cesta začíná u starého meruňkového sadu a klikatí se hlubokým údolím do kopce směrem k nejvyššímu bodu vrchu Přední Kout, na který z rozcestí na konci cesty vede modrá turistická značka. Z rozcestí je také možné jít cestou do Kurdějova nebo po modré značce do Křepic či na opačnou stranu kolem chráněné přírodní rezervace Velký Kuntínov  až na Kraví horu do Bořetic.

Rybník

Nalézá se na severním okraji obce při silnici do Divák. Byl vybudovaný v polovině minulého století. Je oblíbeným místem rybářů a láká k procházkám po jeho březích. V blízkosti je také lokalita Hájky. Divoce rostoucí vegetace zde vytvořila příhodné místo pro mnoho druhů zvěře a rostlin. Na jejím severním okraji je opuštěný pískovcový lom s místním názvem Skala, kde se daří teplomilným rostlinám a živočichům. Za zmínku stojí i skupina stromů U jedenácti princů na opačné straně za rybníkem při silnici do Divák.

Co v Boleradicích určitě vidět?

Kostel sv. Jana Křtitele se sochou sv. Jana Nepomuckého

Dominanta obce je její nejstarší a největší památkou. Byl postaven na ostrožně nad návsí a jeho původní podoba měla pozdně románský půdorys. První písemná zpráva o něm pochází z r. 1278 ale lze předpokládat, že byl založen dříve. Z historie je známa osobnost Lva z Klobouk, který zde působil již od roku 1210. V Boleradicích zvelebil svoje sídlo postavením hradu a s největší pravděpodobností také kostela. Chrám je jednolodní stavba s kněžištěm o délce 22m. Věž, původně samostatně stojící, je spojena s lodí kostela a je vysoká 25m. Na hlavním oltáři je obraz křtu Jana Křtitele. V posledních letech se prováděly na kostele opravy při kterých byly odhaleny části dlažby, svědčící o bohaté výbavě již v počátcích kostela.

Pod kostelem směrem k návsi je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Tato socha je zapsána v seznamu památek, stejně tak kostel, kaple a kříž u silnice směrem na Horní Bojanovice.
Pravidelné nedělní mše v kostele se konají v 9:30

Kaple sv. Rocha

Kaple svatého Rocha je jednou z hezkých staveb a je viditelná ze všech míst v obci. Před jejím postavením této zde stávala jednoduchá kaplička či boží muka ve značně ubohém stavu. Farář Filip Toufar, po svém příchodu do naší farnosti, se rozhodl tuto kapli zbourat a postavit novou, mnohem výstavnější a pohlednější. Jakýsi protipól kostela sv. Jana Křtitele, další dominantu vesnice. Stalo se tak v roce 1888. Kaple má barokizující podobu a se svým okolím vytváří malebnou část obce. Zvon kapličky byl dvakrát odňat pro válečné účely a opět zavěšen: v roce 1924 a 1997
U kaple se slouží mše věnovaná jejímu patronovi sv. Rochovi 16. srpna
Areál vinných sklepů Tihelňa
Vinařství v Boleradicích má dávnou tradici – první zmínkou z r. 1289 je záznam o daru vinice Lipina Lvem z Klobouk klášteru v Zábrdovicích. Areál sklepů vznikl v sedmdesátých letech minulého století v místě bývalé cihelny a postupně se rozrůstal až do nynější podoby. V tomto malebném zákoutí se nachází celkem třináct vinných sklepů. V místě se pořádají Slavnosti vinobraní pořádané Vinařským a Divadelním spolkem. Časté jsou i soukromé oslavy a či ochutnávky vín. Pravidelně se pořádají i akce Otevřené sklepy při nichž mohou návštěvníci ochutnat kvalitu vín místních vinařů a kulinářských specialit.

Orelské sportoviště
Nové Orelské sportoviště bylo otevřeno v roce 2008. Konají se na něm tenisové a nohejbalové turnaje, je bohatě využíván v průběhu celé sezóny. K dispozici jsou hřiště pro tenis, nohejbal, volejbal a badminton. Součástí hřiště jsou šatny pro sportovce WC a sprchy. Provozní doba na hřišti je od 8 hod. do 21. hod. Rezervace je možná nejpozději den předem večer telefonicky na čís. 777 194 280

Stadion
Byl budován sokolskou jednotou ve dvacátých letech minulého století za vedení místního učitele Trojana. Přestože se z původního záměru podařila realizovat jen část, sloužil desítky let jako místo pro sportovní události. Konaly se na něm fotbalové zápasy, hromadná cvičení pro Sokolské slety a pozdější spartakiády. Dodnes se využívá jako místo pro vystoupení folkových a country skupin – letní Country tribuna.

 

Fotogalerie a další užitečné odkazy najdete v menu Turistika

 

Kde se v Boleradicích ubytovat a občerstvit, důležité kontakty:

Penzion Starý vinohrad a Vinařství Koráb
Boleradice 376
Telefon: 739 089 088
739 089 104
email: penzion@starevinohrady.cz
www.vinarstvikorab.cz 

Ubytování Solaro
Drábková Miroslava
Boleradice 354
Telefon: 549 274 976
723 476 373
Fax: 541 229 112

Restaurace U pážat
Boleradice 354
Telefon 739 414 440
739 212 531
Email: hostinecupazat@email.cz
www.penzionupazat.cz

Vinařství Šlancar, s.r.o.
Boleradice 438
Telefon: 777 888 984
774 925 804
e-mail: slancarvladislav@seznam.cz

Prodejna COOP Jednota
Boleradice 12

Po 6:30 – 11:30 tel: 519 423 183
Út 6:30 – 16:30
St 6:30 – 11:30
Čt 6:30 – 16:30
Pá 6:30 – 16:30
So 6:30 – 10:00

Úřad Městyse Boleradice
Po 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Út 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
St 7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Čt 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Pá 7:30 – 13:00
Ne 10:30 – 12:00 pouze starosta
Telefon: 519 423 185
Email: obec@boleradice.cz
www.boleradice.cz