Úzavírka silnice Boleradice – Morkůvky

Ve dnech 27.5 až 10.6. 2010 bude zcela uzavřena silnice mezi Boleradicemi a Morkůvkami z důvodu opravy této silnice. Objízdná trasa je Boleradice – Martinice – Klobouky u Brna – Morkůvky. Vozovka bude upravována v úseku konec obce Morkůvky – začátek obce Boleradice (mlýn). Další podrobnosti najdete na Úřední desce.

Odkaz na Úřední desku

jj