Cikánský baron přispěl postiženým povodněmi

V Boleradickém divadle se v pátek večer konalo další představení Cikánského barona v podání tamního spolku. Páteční repríza byla však výjimečná. Výjimečná tím, že se jednalo o benefiční představení, jehož výtěžek bude věnován na pomoc postiženým květnovými záplavami na severu Moravy. Se sbírkou vydatně pomohli i samotní diváci – přímo na představení přispěli částkou tři tisíce šest set korun. „Každým rokem se snažíme, byť i malou částkou, takto pomáhat potřebným. Vybrané peníze spolu s příspěvkem Divadelního spolku zašleme ihned na konto některé z humanitárních organizací podílející se na pomoci postiženým povodněmi“, vysvětlil předseda spolku Stanislav Svoboda.

jj