Taneční koncert Základní umělecké školy Klobouky

V úterý 25.května pořádala ZUŠ  v Kloboukách u Brna svůj tradiční jarní koncert Tanečního oboru, tentokrát v krásných prostorách Boleradického divadla. Kulturní prostředí s výborným technickým vybavením a dostatečným zázemím pro účinkující vytvořilo dětem i pedagogům neopakovatelnou kulisu a divákům nádherné zážitky z dobře odvedené umělecké práce. Celý program (představení) byl náročný pro účinkující: odehrál se v jeden den celkem třikrát – dvě dopolední představení pro školy z Klobouk, Boleradic a Krumvíře. Odpoledne v 16:30 začalo představení pro veřejnost, rodiče a prarodiče účinkujících. V programu zazněla celá spousta překrásných melodií od světoznámých hudebních skladatelů, kteří věnovali část své tvorby i baletu a klasickému tanci. Téměř hodinové vystoupení nadchlo všechny přítomné a tanečnice byly odměněny dlouhotrvajícím potleskem. Některá vystoupení si zejména malí diváci dopoledne vyžádali i dvakrát. „Děkujeme, že jsme mohli koncert uspořádat v tak překrásném prostředí, poněvadž výkony našich malých a mladých umělců mají v takovém prostředí vynikající a stoupající úroveň a jsou motivací do další umělecké práce“: zhodnotila vystoupení svých svěřenkyň paní učitelka Jana Suchá. Poděkování patří také divadelnímu spolku bratří Mrštíků v Boleradicích za spolupráci při pořádání tohoto koncertu a za technickou pomoc při samotných představeních.

Jindřich Demela