Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 28. května od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 14:00 hod. v místnosti pro hlasování v sále městyse Boleradice. Voliči se při vstupu do volební místnosti prokazují svoji totožnost a státní příslušnost platným občanským průkazem. Další podrobnosti najdete na Úřední desce  na Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

jj