Škola v přírodě – Trhová Kamenice

Škola v přírodě – Trhová Kamenice
Ve dnech 3.- 7.května 2010 se uskutečnila pro naše žáky 1.-5. ročníku (+ 1 předškolák) škola v přírodě. Pobyt se realizoval v rekreačním zařízení – středisku Sluníčko v Trhové Kamenici u Chrudimi na Českomoravské vrchovině v Pardubickém kraji.
Žáci byli ubytováni v hlavní zděné budově s dalšími školami, celkem 110 dětí. Celý objekt i ubytování bylo vhodné pro pořádání této akce (pořádání letních táborů a rekreace). Připomínky lze směřovat k hygieně – WC a sprchy by bylo vhodné je renovovat a rozšířit. Ubytování bylo v normě, pokoje byly po 6 žácích. Stravování bylo zajištěno dobře, vařilo se v místě. Kvalita stravy byla dobrá, jídla dostatek. Pitný režim zajištěn. V jídelně jsme se střídali po skupinách – školách.
Po celou dobu se dbalo na bezpečnost, hygienu a různorodé aktivity. Do ranní činnosti byla zařazena rozcvička. Po obědě následoval polední klid. Vždy byla zajištěna přesnídávka a svačina.
Pitný režim byl dodržován. K dispozici byla stále lékařka, která první den po příjezdu provedla preventivní zdravotní prohlídku všech dětí. Dbalo se také na pořádek, každý den probíhalo bodování pokojů.
O školní výuku a celkovou bezpečnost dětí při všech činnostech se postarali pedagogové naší školy.
Další aktivity, hry a soutěže organizovali pracovníci agentury Veselá společnost- animátoři.
Kromě školní výuky, která probíhala v dopoledních hodinách, měli žáci připraveny různé akce, hry a soutěže pod názvem Pruhovaná plavba (tedy námořní tématika).
Účastníci z přítomných škol byli rozděleni formou hry do několika družstev po 15 žácích a měli svého kapitána (dospělá osoba – animátor). Po dobu celého pobytu plnili různé úkoly a hráli řadu her, fyzicky dost náročných, ale všichni je dobře zvládli:
V pondělí bylo rozdělení do družstev a seznamovací hry.
V úterý byla vycházka do okolí k rozhledně a do Trhové Kamenice a potom hra v lese s překonává-ním překážek.
Ve středu proběhly hry v budově a pak následoval výšlap na Veselý kopec do skanzenu lidových staveb.
Ve čtvrtek probíhaly hry v prostoru tábora, táborák s opékáním, vyhlášení výsledků celopobytové hry Pruhovaná plavba a závěrem diskotéka.
V pátek se balilo a uklízelo, v 10.00 se vyjelo na zpáteční cestu k domovu.
Po celou dobu nás provázelo nepříznivé počasí, déšť a přeháňky. Stále se muselo sušit prádlo a obuv. Občas vysvitlo sluníčko. Vzhledem k dobře zvoleným hrám to však dětem moc nevadilo.
V průběhu pobytu se samozřejmě vyskytly zdravotní potíže u některých žáků. Jednalo se jen o nachlazeniny – rýma a kašel.Zdravotnice si však s tím velmi dobře poradila. Žádný úraz se nestal.
Rozdělení našich žáků do skupin s jinými školami hodnotíme kladně, jako velmi prospěšné pro na-vazování kontaktů (umět se přizpůsobit, naučit se naslouchat druhým, pomoci a poradit jeden dru- hému, rozvíjet kladné vztahy a usměrňovat emoce a negativní jevy, navazovat přátelství a kamarád-ství).
S průběhem školy v přírodě jsme tedy velmi spokojeni, s podobnými pocity odjížděli domů i žáci.
Za kolektiv ped. pracovníků Mgr. Pavel Kabela