Škola v přírodě

Pozdravujeme z Trhové Kamenice. Přivítalo nás podmračené počasí, veselí instruktoři a velký areál,
který má jméno Sluníčko. Je nás tu 28 z Boleradic a ještě dalších 75 dětí ze 3 škol. Seznámili jsme se rychle, hned odpoledne jsme společně vypluli na pirátskou plavbu. Máme už své lodě, vlajky a přezdívky. Máme se všichni moc dobře. Mgr. Milena Plocková