Jarní Sešlost – The End

Zvláštní, vždycky, když Sešlost zahajuji, říkám si, jak by to bylo fajn, kdybych ji už končil. Samozřejmě bez průšvihu. Ale když pak dávám dohromady hodnotící zprávu, je mi naopak líto, že se končí. Hlavou běží onen včera zmiňovaný kaleidoskop obrazů zážitky nabitého týdne, slévající se v duhovou čáru. To byl zase fofr. Bude to chtít usadit se k půllitru točeného – sklence vína – štamprličce – dobré krmi – rybníku – na houpačku – na komín – na klín – na strom*, všechno si to zpomalit a znovu přehrát. Materiálu nabídla letošní Jarní Sešlost 2010 opravdu hodně. O tom podrobněji ve zmíněné hodnotící zprávě. Jsou ale důvěrné momenty, které se do oficiální zprávy nedostanou.
Pro mě osobně je to kupříkladu řada rozhovorů s chytrými a zajímavými lidmi, stejně jako úžasné hemžení lidiček v zákulisí přehlídky; nejmenoval bych, to vždycky někoho opomenete a pak to mrzí nás oba. Ale přece jen: opravdu velkou radost mám z toho, jak se v nových rolích hostesek a pečovatele předvedli naši mladí – Jana se Simonou a Jurka. Stejně tak dobře nechápu, jak stíhá redakce Forbíny, když se ke Zbyňovi dostávají materiály pravidelně s nepravidelným zpožděním. Ale jednou, jednou jsme to stihli i před večerním představením!
Určitě je také nutno ocenit práci nosiče vody, tedy tajemníka poroty Jirky Jandy. Pohupování porotců na hranici rajských potěšení, to je jeho práce. A kvalita této práce se prokazuje tím, že není vidět a že o ní není slyšet.
Tak a dostávám se tam, kam jsem nechtěl, k výčtu jmen. Tož zpátky na zem, jde se děkovat.
Abychom vůbec mohli takříkajíc kopnout do země, jsou potřeba penízky. Ale hodně penízků. Za ty musíme poděkovat našemu největšímu mecenáši, kterým je Jihomoravský kraj a osobně hejtman Michal Hašek jako náš zaštítitel. Určitě je to domovská obec a pan starosta Jan Koráb. Taky je náš, že. Do kasičky přispělo i ministerstvo kultury; ti to sice mají v náplni práce, ale nemuseli by. Nezanedbatelně přispěly také firmy a soukromí donátoři, jejich přehled najdete na zadní straně festivalové brožury. No a velkou částkou jste přispěli i vy, milí diváci tím, že naše kulturní zařízení celoročně pilně navštěvujete. A abych nezapomněl, značnou částku získáváme také dobrovolnou prací členů a přátel boleradického divadla, částku, kterou tím pádem nemusíme vytahovat z kapes jinde.
Všem ještě jednou veliké díky.
Končíme. Já osobně vám děkuji za to, že jste to s mými úvodníčky vydrželi a těším se na setkání zase za rok.

Stanislav Svoboda, ředitel přehlídky

*nehodící se škrtněte, resp. doplňte vlastní azyl

 

Závěrečná hodnocení přehlídky Jarní Sešlost předsedkyní poroty Mgr. Lenky Lázňovské

Přehlídkový časopis Forbína (pozor stránky jsou uspořádány pro tisk)