Zájezd do Šebrova a Rudky

ČZS Boleradice pořádá v sobotu 08.05.2010 zájezd. Navštívíme největší zahradnické centrum na Brněnsku a to U Kopřivů v Šebrově. Je zde široká nabídka venkovních i pokojových rostlin, také se zde natáčí pořad pro dům, byt a zahradu a některé díly Rady ptáka Loskutáka.

V odpoledních hodinách navštívíme jeskyni Blanických rytířů v Rudce. Je zde jezdecká socha sv. Václava se svým spícím vojskem. V areálu je také Burianova rozhledna a lesopark s kamennými sochami. Odjezd autobusu je v 7.30 hod. od autobusové zastávky. Zájemci hlaste se u paní Sedláčkové nebo u pana Kabely a to do 8. dubna 2010. Člen ČZS platí Kč 50,–, nečlen Kč 200,–, děti Kč 100,–.

rs