Sport na škole

Kromě hodin tělesné výchovy mají naši žáci možnost rozvíjet i další sportovní aktivity a tím zdokonalovat svoji tělesnou zdatnost a uspokojit své pohybové dovednosti , nadání a potřeby.

Jsou to různé kroužky s pohybovým zaměřením v rámci nabídky školy: sportovní, Polehrádek, country tance a step. Všechny jsou náročné na pohyb a fyzickou zdatnost. Také však podporují kladné vlastnosti v oblasti sociálního cítění – kamarádství, ohleduplnost, komunikaci, souhru v kolektivu- družstvu- skupině .

U většiny kroužků je činnost spojena s folklorem, hudbou a tancem, estetikou.

Např. ve sportovním kroužku je činnost zaměřena ryze sportovně, tedy na míčové hry.Trénujeme kopanou , košíkovou, přehazovanou a florbal.Nejoblíbenější je samozřejmě kopaná a florbal. To 8 chlapců a 2 dívky odchází z tělocvičny zcela zničeni, unavení,ale spokojeni a plni zážitků z osobních soubojů.

Žáci se také na škole účastní různých sportovních soutěží a turnajů.V říjnu se uskutečnil turnaj ve vybíjené, v listopadu v malé kopané a v prosinci ve stolním tenisu.V měsíci lednu se uskutečnily 2 akce, soutěž ve šplhu a lyžování v Němčičkách. Nejlepším „šplhounem“z chlapců je František Němec a z děvčat Lucie Klimešová. V úterý 26.ledna jsme jeli lyžovat a bobovat do Němčiček. Bylo to nádherné odpoledne a všem se moc líbilo.

Tyto akce většinu dětí baví a rády se jich účastní.Jsou jedinci, kteří nevynechají žádnou soutěž , mají z toho radost, potěšení a jsou přímo lovci diplomů.

Někteří z nich v těchto aktivitách pokračují i mimo školu a to je dobře.

 

učitel P. K.