ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ BOLERADICE

Vážení rodiče!

V těchto dnech možná řešíte otázku, do které školy vypravit k zápisu Vaše dítě. Chtěli bychom Vás upozornit na naši malou školu rodinného typu.
Základní škola v Boleradicích nabízí žákům bezpečné a klidné prostředí, respektující přístup, tvořivé činnosti a otevřenou komunikaci.
Se svými žáky máme přátelské vztahy, třídní kolektivy si budují vlastní pravidla slušného chování a kamarádství. Takto se nám daří vyvarovat se nebezpečných jevů, jako je užívání návykových látek nebo vzájemné ubližování mezi dětmi.

Navíc nabízíme dětem možnost rozvíjet své vědomosti v mnoha oblastech, které v dnešní době považujeme za důležité. Naši žáci jsou podporováni v komunikačních dovednostech, anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku. Protože se zaměřujeme na přírodovědné učivo, podporujeme výuku předmětů, jako je matematika, přírodověda, vlastivěda a prvouka. Ve škole probíhá kvalitní výuka informatiky v nově vybudované počítačové učebně.
Jsme školou, která děti učí důsledně přátelskému přístupu k přírodě a její ochraně. Podporujeme zdravý životní styl například pravidelným pobytem venku v době přestávek, sportovními aktivitami a nejrůznějšími projekty.

Nabídka zájmových útvarů je široká, zahrnuje možnosti tanečního, hudebního či sportovního charakteru. V neposlední řadě ve škole vyučují odborníci na oblast speciálního školství, kteří pracují se žáky s poruchami učení apod.

Boleradice jsou malebná obec se zájmem o podporu školství a nabízejí proto rodičům žáků i finanční podporu.

Informace o škole můžete najít na: www.boleradice.cz v menu Škola
Pro osobní rozhovor volejte 722 199 668

Za pedagogické pracovníky školy se na Vás těší

                                                       Mgr. Milena Plocková, ředitelka
 

 

Letošní zápis do prvního ročníku proběhne na naší škole již 4. února 2010 v 15.00