Sindibádova dobrodružství

Další představení dětského předplatného Rodiče s dětmi do divadla právě skončilo v boleradickém divadle. Na jevišti vyprávěl a hrál dětem Radim Koráb se svými loutkami pohádku o hrdinném námořníkovi Sindibádovi. A nebyl na to sám: pomáhaly mu nejen děti z hlediště jako námořníci ale i jejich rodiče! Maminka jako vosa se žihadlem, tatínek jako jednooký obr Kyklop, starší sestra jako princezna Šehrezáda. A náramně se při tom všichni bavili.

Příští představení pro děti bude v neděli 14. března: pohádka Měla babka čtyři jabka.

jj