Na který letošní ples půjdete?

Na Divadelní bál? Na Krojový ples? Na oba? Ještě bude i Maškarní karneval! Při pohledu do Kalendáře akcí v Boleradicích začíná plesová sezóna první únorovou sobotu, tedy 6. 2. XVI. Divadelním bálem aneb cikánský baron jsem já a pak o týden později v sobotu 13. února pokračuje Krojovým plesem. V neděli 14. března Základní a mateřská škola pro děti pořádá Maškarní karneval.

jj